Bảng điện cữa cột

Bảng điện cữa cột đèn là thiết bị được lắp trong cữa cột đèn dùng để kết nối dòng điện nguồn với bộ đèn chiếu sáng của trụ đèn, bảng điện cữa cột còn có nhiệm vụ đóng ngắt đèn đường khi muốn thay mới bộ đèn hoặc bảo trì bộ đèn mà không cần phải đóng ngát điện toàn tuyến

Sắp xếp:


Bảng điện cữa cột đèn

Bảng điện cữa cột đèn là thiết bị dùng để chuyển tiếp dòng điện từ nguồn điện đến bóng đèn chiếu sáng. Ngoài việc ngắt kết nối bóng đèn chiếu sáng khi muốn thay thế hay bảo dưỡng thì bảng điện cữa cột cũng đóng vai trò chuyển tiếp dòng điện giữa cột đèn này đến cột đèn chiếu sáng tiếp theo

Bảng điện cữa cột

Bảng điện cữa cột là thiết bị dùng để chuyển tiếp dòng điện từ nguồn điện đến bóng đèn chiếu sáng. Ngoài việc ngắt kết nối bóng đèn chiếu sáng khi muốn thay thế hay bảo dưỡng thì bảng điện cữa cột cũng đóng vai trò chuyển tiếp dòng điện giữa cột đèn này đến cột đèn chiếu sáng tiếp theo

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

 

 

 

Đã thêm vào giỏ hàng