Trụ Đèn - Tròn Côn

Trụ đèn chiếu sáng tròn côn là trụ được chấn hình côn có đáy lớn và ngọn bé. Trụ đèn tròn côn chiếu sáng dùng trong chiếu sáng đường phố, được kết hợp với nhiều loại kiểu dáng cần đèn để tăng tính thẩm mỹ cho công trình, Trụ đèn chiếu sáng tròn côn có nhiều loại kích thước và độ dày khác nhau như; trụ đèn chiếu sáng tròn con 6m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 7m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 8m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 9m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 9m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 10m,

Sắp xếp:


Trụ Đèn 12m - 2 đoạn nối lồng

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, TRỤ ĐÈN sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Trụ Đèn Tròn Côn 10m

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, trụ sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Trụ Đèn Tròn Côn 9m

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, trụ sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Trụ đèn tròn côn 8m

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, trụ sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Trụ đèn tròn côn 6m

Trụ Đèn chiếu sáng là một công trình kiến trúc quan trọng trong việc chiếu sáng đường phố, công viên, khu dân cư, TRỤ ĐÈN được làm bằng vật liệu kim loại là phổ biến nhất , chẳng hạn như điện lưới hoặc tấm pin năng lượng mặt trời. Các trụ đèn hiện đại thường được thiết kế để tiết kiệm năng lượng

Trụ đèn tròn côn 7m

Đặt điểm, mô tả trụ đèn tròn côn7m Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, trụ sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

Trụ đèn chiếu sáng tròn côn là trụ được chấn hình côn có đáy lớn và ngọn bé. Trụ đèn tròn côn chiếu sáng dùng trong chiếu sáng đường phố, được kết hợp với nhiều loại kiểu dáng cần đèn để tăng tính thẩm mỹ cho công trình, Trụ đèn chiếu sáng tròn côn có nhiều loại kích thước và độ dày khác nhau như; trụ đèn chiếu sáng tròn con 6m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 7m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 8m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 9m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 9m,  trụ đèn chiếu sáng tròn con 10m, 

 

 

 

Đã thêm vào giỏ hàng