Trụ Đèn - Bát Giác Côn

Trụ đèn chiếu sáng là trụ dùng cho mục đích chiếu sáng công cộng, trụ đèn chiếu sáng gồm nhiều loại nhưng thông thường sử dụng với 2 loại trụ; - trụ đèn chiếu sáng tròn côn và - trụ đèn chiếu sáng bát giác côn. Trụ đèn chiếu sáng dùng trong chiếu sáng đường phố, được kết hợp với nhiều loại kiểu dáng cần đèn để tăng tính thẩm mỹ cho công trình, Trụ đèn chiếu sáng tròn côn có nhiều loại kích thước và độ dày khác nhau như; trụ đèn chiếu sáng tròn con 6m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 7m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 8m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 9m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 9m, trụ đèn chiếu sáng tròn con 10m,

- Trụ đèn chiếu sáng bát giác 6m, Trụ đèn chiếu sáng bát giác 7m, Trụ đèn chiếu sáng bát giác 8m, Trụ đèn chiếu sáng bát giác 9m, Trụ đèn chiếu sáng bát giác 10, Trụ đèn chiếu sáng bát giác khác,

Sắp xếp:


Trụ Đèn - Bát Giác 6m

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG được VINA LiTe thiết kế và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng, ngoài ra chúng tôi còn sản xuất trụ đèn chiếu sáng theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng. Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn

Trụ Đèn - Bát Giác 7m

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG được VINA LiTe thiết kế và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng, ngoài ra chúng tôi còn sản xuất trụ đèn chiếu sáng theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng. Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn

Trụ Đèn - Bát Giác 8m

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG được VINA LiTe thiết kế và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng, ngoài ra chúng tôi còn sản xuất trụ đèn chiếu sáng theo yêu cầu và bản vẽ của khách hàng. Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn

Trụ Đèn - Bát Giác 9m

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, TRỤ ĐÈN sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Trụ Đèn Bát Giác 10m

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, TRỤ ĐÈN sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Trụ đèn bát giác 11m

Trụ Đèn được tính toán thiết kế chịu được áp lực gió đến 125daN/m2 (tương đượng tốc độ gió 45m/s), các hệ số ảnh hưởng khác bằng 1. Đối với dạng địa hình và vùng gió phức tạp hơn, TRỤ ĐÈN sẽ được tính toán thiết kế riêng theo từng yêu cầu đặt hàng.

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

 

 

 

Đã thêm vào giỏ hàng